Ders Nasıl Çalışır? Ders Çalışması Süreci

Bu kısım ders çalışmasının tesirinin teorik bir modelini önermektedir. Ele alınan çıktılar arasında hoca çıktıları ör. Bilgi ve inançlar, profesyonel bilme normları ve rutinleri, öğretim rutinleri ve taşıtları ve talebe bilme çıktıları yer alır.

Ders Nasıl Çalışır? Ders Çalışması Süreci

Ders çalışmasının tesirini araştırmak için dört teorik perspektif kullanılır: bilgi entegrasyon civarı, kendi mukadderatını atama kuramı, öz-yeterlik kuramı ve uygulama pedagojileri. Kısım ayrıca ders çalışma döngüsünün dört safhasını da inceler - çalışma, tasarılama, öğretme ve yansıtma - ve her düzey için ana maksatları, güçlükleri, güçlüklerin üstesinden gelme taktiklerini ve alakalı teorik perspektifleri tanımlar. Ek olarak, eğitimcileri ve analistleri her evrede çalışmalarının tesirliliği üzerine düşünmeleri için desteklemek üzere planlanmış her düzey için yansıtma sualleri önerilmiştir. Bu kısım, ders çalışmasının 20 senelik gözlemlerine sabretmektedir ve ders çalışmasının süreci ve tesiri hakkında daha fazla konuşmayı ateşlemeyi kastetmektedir.