DİVAN EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ

13. ve 19. yüzyıllar arasında süre gelen divan edebiyatı birçok önemli yazar ve eseri barındırıyor. İslamiyet ile birlikte 13 - 19 yüzyıllar arasında arap ve fars kültüründen etkilenerek Anadolu'da oluşturulmuş yazılı edebiyattır. Divan edebiyatı, Tanzimant edebiyatının başlangıcına kadar varlığını sürdürmüştür.

 0
DİVAN EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ

DİVAN EDEBİYATI 

Genel özellikleri:

> Halkın dertlerinden uzak ve soyut bir edebiyat dönemidir.

> Aydın, medrese eğitimi almış yüksek zümreye özellikle de saray ve çevresine hitsp eder. Bu sebeple "Aydın, Medrese, Salon, Enderun, Havas, Gazel edebiyatı" gibi isimlerle anılmıştır.

> Dili; halkın konuştuğu dilden uzak anlaşılması güç kelimelerin, tamlamaların sıkça kullanıldığı Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olan Osmanlıcadır.

>Divan edebiyatı sanatçıları din dışı konuları işlemiştir.

> Her dönemde olduğu gibi divan edebiyatında da şiir ön plandadır.  

Senin Tepkin Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow