Dil ve iletişim

Gelişen ve değişen dil, insanlık tarihi ile birlikte var olmuştur. Bireylerin duygularını, düşüncelerini birbirlerine aktarmalarını sağlayarak en etkili iletişim araçlarından biri haline gelmiştir.

 0
Dil ve iletişim

İnsanların duygularını ve düşüncelerini aktarma aracı olan dil, iletişim ile doğrudan bir ilişkiye sahiptir. Jest ve mimiklerle, simgelerle ya da sembollerle de gerçekleştirebildiğimiz iletişim içerisindeki en etkili yollardan biridir. Sağlıklı bir iletişim kurmak ve duygularını, düşüncelerini karşı tarafa aktarmak isteyen bireyler, dil aracılığı ile kendilerini ifade ederler.

Tarihsel süreç boyunca insanlar birbirlerini anlama, etkileşim içinde olma, derdini anlatma gayesiyle dili kullanmak durumunda kalmışlardır. Bu süreç toplumların genetik kültürel kodlarıyla gelişerek her topluluk kendine ait olan bir dil geliştirmiştir. Canlı olması yani  kendini geliştiriyor olması nedeniyle dil, sürekli bir değişim içerisindedir. Aslında yaşadığımız global dünyanın hızına sadece bizler değil, konuştuğumuz dil de ayak uydurmaktadır.

Senin Tepkin Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

esracolakk Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı doktora öğrencisiyim. Samsun'da ikamet ediyorum, evli ve bir kız evlat annesiyim.