FEMİNİSTLİK NEDİR ? NE DEĞİLDİR ?

 0
FEMİNİSTLİK NEDİR ? NE DEĞİLDİR ?
Cinsiyet üstünlüğü adalet değildir, toplumun kanayan yarasıdır.

FEMİNİZM NEDİR?

     Feminizm; 18. yy'da Fransa'da kadın yazarlar ve filozoflarca ortaya atılan ve savunulan, kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini savunan bir düşünce akımıdır. 

      Feminizm terimini ilk kez kullanan kişi 1872'de fransız yazar Alexandre Dumas olmuştur. Kadının ayakları üzerinde, kimseye muhtaç olmadan, erkeklerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olması gerektiğini savunmuştur.

Feminizm Ne İster ?

Feminizm düşüncesinin altında yatan temel unsurlarlardan bazıları ;

 1. Eğitimde kadına ve kız çocuğuna erkeklerle aynı eşit imkan sunulması ,
 2. İş sahasında ayrımcılık yapılmaması ve kadının ikinci planda kalmaması,
 3. Çocuk bakım yükünün ve ev işi yükünün görev dağılımıyla bölüşülmesi,
 4. Yasal kürtaj hakkı olması ,
 5. Kadın sağlığı konusunda ilerlemeler,
 6. Tacizin ve tecavüzün engellenmesi ,
 7. Şiddetin önüne geçilmesi   vb.

  Kadın ve erkek arasındaki toplumsal eşitsizliğin süregelmesi, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesinin ve gerçek bir eşitlik durumunun sağlanmasına yol açmıştır.

    Feminizmin batı toplumlarda oy hakkı, eşit ücret, boşanma hakkı, güvenli kürtaj elde etme hakkı, Amerika'da herhangi bir üniveristeye kabul edilme hakkı gibi hakların yürürlüğe koyulmasında büyük etkisi olmuştur.

  Ataerkil toplumlarda feminizm düşüncesine sürekli bir saldırı, tehdit ve eleştiri söz konusudur. Peki neden bu eleştiriler yaşanmaktadır? Feminizm'in ne olduğunu az çok anlattık peki Femizim ne değildir?

Feminizm Ne Değildir ?

 1. Feminizm; bir din, inanış, meshep değildir.
 2. Feminizm; erkek düşmanlığı değildir.
 3. Feminizm; güç bakımından kadınların erkeklerle eşit olduğunu savunan bir düşünce biçimi değildir.
 4. Feminizm: sadece kadınlara özgü bir düşünce akımı değildir.
 5. Feminizm; bir moda değildir.
 6. Feminizim; kadınlar daha üstündür, erkekler ölsün düşüncesi içerisinde değildir.
 7. Feminizm; her zaman kadınların haklı olduğunu savunan bir düşünce akımı değildir.

    4. maddeye açıklık getirelim. Feminizm ilk başta yalnızca kadınların temsil ettiği bir düşünce gibi görülse de, bir çok erkek de destek vermektedir. 

    Örneğin; feminizm erkekler tuvaletinde bebek altı değiştirme yerinin olmaması konusunu da ele alır. Çünkü eşitlikçi bir yaklaşım içindedir. Bir anne için bebek emzirme ve bebek altı değiştirme odaları bulunurken, erkekler için bu durum yok denecek kadar azdır. İşte feminizm bunun için de çözümler üretmeye çalışır.

    Son olarak feministlik kötü bir şey değildir. Hatta her toplumda feminizm düşüncesi artış gösterse olumlu sonuçları çok daha fazla görebiliriz. Hanginiz istemezsiniz ki yanınızda güçlü bir kadının olmasını.

Nasıl ki hiçbir ırk, diğerinden üstün değilse; feminizmde de hiçbir cinsiyet diğerinden üstün değildir.

   

Senin Tepkin Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow